NOVA LEI
Apróbase a nova lei de tráfico, vital para as sociedades de caza
20/3/2014

Hoxe o Congreso dos Diputados aprobaba a nova lei estatal de tráfico e seguridade vial, moi agardada polas sociedades de cazadores galegas, dada a incorporación dunha reforma pola que as sociedades de caza só serán responsables dos accidentes sufridos coa fauna cinexética cando este sexa consecuencia directa dunha acción de caza colectiva sobre especies de caza maior levada a cabo o mesmo día ou que concluíra 24 horas antes do sinistro.

O grande número de accidentes de tráfico ocorridos con especies cinexéticas en moitos puntos da xeografía galega, facía perigar a supervivencia de moitas sociedades de caza galegas, dado o elevado custe que supoñía facerse cargo destes danos, e a consecuente suba do seguro do Tecor correspondente.

Trátase por tanto da culminación desta excelente nova para a caza en Galicia e que a Federación Galega de Caza xa veu adiantando nos pasados meses.

Rectificación da nota de prensa

Onde dí "levada a cabo o mesmo día ou que concluíra 24 horas antes do sinistro" debería decir "levada a cabo o mesmo día ou que concluíra 12 horas antes do sinistro". Inicialmente contemplábanse 24 horas pero finalmente o texto foi aprobado con 12 horas.