AXUDAS
Publicadas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte
20/4/2016

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola  que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 5 de novembro de 2015 pola que se convocan  subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos,  sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia,  para o desenvolvemento de actividades deportivas.

En total, concedéronse axudas por importe de 1.970.000 € (70.000 € máis que na anterior convocatoria), destinándose 1.850.000 € aos clubs e sociedades anónimas deportivas, e 120.000 € ás agrupacións deportivas escolares coorganizadoras da campaña do deporte escolar da Secretaría Xeral para o Deporte.

En relación ao número de beneficiarios, no que respecta aos clubs e sociedades anónimas deportivas, valoráronse un total de 1539 solicitudes, resultado beneficiarias 1204, o que supón 113  solicitudes beneficiarias máis que na anterior convocatoria. Ao respecto das agrupacións deportivas escolares, resultaron beneficiarias as 26 entidades solicitantes.

Os beneficiarios dispoñen de prazo para solicitar o cobro e xustificar a subvención, dende mañá xoves 21 de abril, ata o venres 20 de maio de 2016.