ANTES DAS ELECCIÓNS
A ONC convocará unha mesa nacional para organizar unha gran manifestación en defensa da caza
27/4/2016

A Oficina Nacional de la Caza (ONC) chama a todas as organizacións que defendan os intereses de cazadores, pescadores, agricultores e outras actividades do medio rural para a constitución dunha Mesa Nacional que convocará unha gran manifestación en defensa do sector. O obxectivo é formalizar a convocatoria da devandita Mesa antes da posible celebración das próximas eleccións xerais de xuño de 2016, de forma que se evitará a politización da mesma e centraranse todos os esforzos en defender unhas actividades no medio rural que cada vez están máis cernadas nos seus dereitos e liberdades.

Os representantes da ONC remarcaron que nesta Mesa deben estar representadas todas as organizacións, deixando atrás os problemas internos que se puideron ter nos últimos anos e pensando nos intereses dos cazadores, pescadores, agricultores e gandeiros que están a ver, día a día, como as diferentes administracións, de todas as cores políticas, non toman medidas de apoio ao sector senón, que, máis ben ao contrario, son permisivos ante as continuas agresións que recibe.

A constitución dunha Mesa ten un dobre obxectivo. Por unha banda, centralizar os esforzos de todas as organizacións nunha soa convocatoria e, por outra, evitar os protagonismos e individualismos. E é que desde a creación da Mesa será esta, en nome de todos, a que convoque, represente e dea as noticias relativas á evolución da devandita Manifestación, cuxo espírito sen dúbida será similar ao que se fraguou na manifestación de 2008.

Son moitos os motivos polos que a sociedade rural e os xestores do medio natural están cansos e fartos do modelo de intervencionismo polas diferentes administracións públicas da nosa actividade, e por todo iso enténdese que de novo estamos ante un caldo de cultivo ideal para unha nova convocatoria que poida volver encher as rúas de Madrid.

Ante unha sociedade urbana cada vez máis afastada da realidade rural, as administracións non só non fan nada senón que, ademais, ceden día a día ás presións de ecoloxistas e animalistas, non só ben organizados, senón ademais subvencionados con diñeiro público, parte do cal utilizan para xudicializar a nosa actividade.

A última sentenza do Tribunal Supremo que entre outras cousas prohibe a pesca da troita arco iris e a carpa e condena a especies como o arruí á súa desaparición, e que provocará a perda de miles de postos de traballo, non é senón unha simple pinga que colma o vaso de disparates e dislates dos últimos anos.

A mirada ao carón ante a perda de cazadores e pescadores, a desaparición de especies tan emblemáticas como a perdiz silvestre, os graves problemas para a caza da media veda, a posible prohibición a curto prazo da perdiz con reclamo, a sobreprotección do lobo e o seu uso como icona do animalismo máis absurdo, as limitacións para a caza da pomba ao final da tempada, as restricións no control de predadores, as imposicións inxustificadas da Rede Natura 2000, a presión para a desaparición do silvestrismo os despropósitos na xestión cinexética nos parques nacionais onde se utiliza aos cazadores como simples matarifes, e a problemática que están a causar as denuncias de grupos ecoloxistas en distintas comunidades coas ordes de veda, son só algúns exemplos.

E todo isto baixo a mirada atenta dunhas administracións, as estatais e autonómicas, que só xestionan a actividade cinexética baixo uns mínimos que non lles provoquen perda de imaxe ante a sociedade urbana.