Campionato de cans de rastro
Organizado polo clube "Amigos dos cans de caza"