CONSERVACIÓN
O Presidente da FACE destaca que o valor económico da caza é “incalculable”
6/10/2016

Diversos estudos realizados nos Estados Membros cifran en aproximadamente 16.000 millóns de euros o impacto da caza na economía europea. Con todo, esta cifra, xa suficientemente importante, está lonxe da realidade posto que se basea unicamente en contribucións directas obviando o inxente traballo a favor da conservación que os cazadores realizan de maneira voluntaria. Así de contundente mostrouse Michl Ebner, presidente da Federación de Asociacións de Caza e Conservación da UE (FACE) na xornada de traballo en torno ao “Valor Económico da Caza” celebrada dentro do “Intergrupo de Biodiversidade” do Parlamento Europeo, na que participou a ONC a través do seu director xeral, Óscar Beltrán. 

Ebner explicou durante a súa intervención que a cifra de 16.000 millóns de euros resulta cuestionable porque non ten en consideración moitas das actividades indirectas que se benefician da caza, nin tampouco todos aqueles labores que os propios cazadores realizan no campo a favor da conservación. No informe, ao que tamén contribuíu a ONC e que foi presentado por FACE e o Presidente do Intergrupo, Karl-Heinz Florenz, resaltouse o gran traballo que de maneira filantrópica realizan os cazadores no campo europeo en xeral e a rede Natura 2000 en particular, para conservar a biodiversidade, as especies silvestres e evitar incendios. Un traballo cun valor económico incalculable que non se ten en conta en ningún estudo. 

Así, segundo os datos da FACE, un cazador europeo dedica de media ao ano 2.400 euros de forma directa, miles de horas ao traballo voluntario cun valor incalculable, máis as cantidades que indirectamente gasta na práctica. O primeiro ten unha incidencia directa moi positiva sobre a conservación dos ecosistemas e, todo iso, no desenvolvemento rural en xeral. Ao final da reunión, os asistentes solicitaron aos membros do Parlamento Europeo presentes que sexan as propias institucións europeas quen elabore o próximo estudo sobre o impacto económico da caza.