MELLORA DAS PRESTACIÓNS
MutuaSport e o grupo HNA asinan un acordo de colaboración
25/11/2016

MUTUASPORT, a Mutua dos Cazadores, asina un acordo de colaboración co Grupo HNA para a prestación de servizos médicos aos seus mutualistas en caso de accidente. 

O Grupo HNA, entidade aseguradora con máis de 70 anos de experiencia, que pola súa gran dimensión permite unha excelente distribución dos servizos médicos en todo o territorio nacional, conta coa experiencia e medios materiais e humanos necesarios para a prestación de tales servizos. 

O pasado 17 de novembro na sede de Mutuasport, os responsables de ambas as entidades, por parte do Grupo HNA, o seu Presidente, D. Juan José Garmendia, e o seu Director Xeral, D. José Luis Gómez, e por parte de Mutuasport o seu Presidente, D. José María Mancheño, e o Director Xerente D. Javier Vergés, asinan devandito convenio, o que permitirá que Mutuasport xestione mellor, non só o custo das prestacións médicas, senón que ofrecerá un cadro máis amplío cunha mellor calidade dos servizos. 

Con este acordo, Mutuasport avanza na liña que se marcou, de ofrecer os mellores servizos aos seus asegurados, especialmente cando se trata dos accidentes de danos persoais e consolídase como a Mutua líder do sector cinexético.