ALEGACIONS ICAE
A RFEC logra que as armas detonadoras se poidan seguir utilizando para o adestramento canino
24/10/2017

Tras as alegacións presentadas pola Real Federación Española de Caza á Intervención Central de Armas e Explosivos (ICAE), as armas detonadoras poderán seguir empregándose para o adestramento canino profesional, tras a publicación onte no BOE nº 255, da Orde INT/1008/2017, do 3 de xullo, pola que se desenvolve o réxime aplicable ás pistolas e os revólveres detonadores.

Mediante esta orde, que entra hoxe en vigor, as pistolas e os revólveres detonadores "unicamente poderanse adquirir, ter e usar para actividades deportivas, adestramento canino profesional, espectáculos públicos, actividades recreativas, filmacións cinematográficas e artes escénicas. Así mesmo, poderanse adquirir e ter exclusivamente no propio domicilio con fins de coleccionismo"

Para o caso dos adiestradores caninos profesionais, para o seu uso necesitarase ben a correspondente licenza de armas de fogo en vigor ou ben un documento xustificativo da devandita actividade emitido pola Asociación Nacional de Adiestradores Caninos, unha federación de caza ou unha federación cinolóxica. Como se indica na orde, no prazo de seis meses a contar desde a súa entrada en vigor quen estea en posesión de pistolas ou revólveres detonadores deberán acreditar o seu destino para adestramento canino profesional, mediante a presentación na Intervención de Armas e Explosivos da Garda Civil da documentación requirida. 

Ángel López Maraver, presidente da RFEC, valora moi positivamente que a redacción final da orde recolléronse as peticións realizadas pola Federación nacional e que os adiestradores profesionais poidan seguir utilizando este tipo de armas para o adestramento dos cans de caza.