INFORMACIÓN
A Caza no Estado de Alarma
10/05/2020

Trala publicación da orde 399/20 do 9 de maio do Ministerio de Sanidad, na que se menciona expresamente a limitación respecto da actividade da caza, estamos á espera das aclaracións que fagan tralo Consello de Ministros.