Copa España - Copa Ibérica de percorridos de caza
Disputarase os dias 30 de setembro e 1 de outubro en Ciguuela (Valladolid).