Campionato Provincial de A Coruña de raposo
Ter lugar nos tecores dos concellos de Monfero, Pontedeume e Irixoa, o dia 20 de xaneiro. Pode descargar aqui a folla de inscricin.