A Federación comeza o ano con varias reunións dos seus órganos
O pasado 2 de xaneiro o Presidente da Federacin Galega de Caza reuniuse cos Presidentes Provinciais para facer unha primeira avaliacin do ano cinextico que termina, as como para disear as lias mestras a desenvolver neste ano 2007 e facer unha primeira lectura das inquedanzas dos cazadores neste momento.