José Lage Lis e José Sanmartín Pérez, protagonistas no acto celebrado en Arteixo
O pasado sbado 4 de agosto dbanse cita mis dun centenar de aficionados deporte cinextico no restaurante Casa Lola de Arteixo, para entregar sendos recoecementos s deportistas de San Huberto Jos Lage Lis e Jos Sanmartn Prez.