AXEXOS
O 1 de abril comeza a tempada de axexos de corzo
26/3/2010

Na Orde de Vedas que regula os períodos hábiles de tódalas especies e modalidades, no tocante os axexos de corzo, establécese como período hábil para a tempada 2010/2011, na modalidade de axexo, dende o 1 de abril ata o 1 de agosto de 2010, e poderase autorizar calquera día da semana para machos adultos e femias sempre adultas en descaste.