AXUDAS DANOS
Máis cartos para os danos producidos polo lobo
12/7/2011

A Consellería do Medio Rural ven de publicar a orde do 4 de xullo de 2011 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 14 de decembro de 2010, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

A Orde do 14 de decembro de 2010 establecía as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e no seu artigo 11 precísabase que o importe podería ser incrementado de acordo co establecido no parágrafo primeiro do artigo 9.6 da mesma orde.

Medio Rural ven de considerar insuficiente esta dotación para cubrir o total do gasto necesario para atender as solicitudes no ano 2011 por danos producidos polo lobo, polo que a amplía a 11.901 euros.

Ver documento da Orde