ENVÍANOS AS TÚAS PROPOSTAS
Cazador, ¿como mellorarías o actual regulamento de caza?
20/05/2019

Descarga este documento e envíanolo coas túas aportacións a federacion@federaciongalegadecaza.com, seguindo as indicacións que figuran no propio documento.

As propostas deben ir encaminadas a mellorar, completar e desenrolar a Lei 13/2013, de caza de Galicia, non resultando admisibles aquelas que contradigan o disposto na Lei.