Volver ao inicio
Inicio Calendario Buscar Contacto

INFORMACIÓN WEB
Aviso legal
Política de privacidade
Fontes RSS
Mapa da web
SERVIZOS INTERACTIVOS
Solicitar licencia federativa
Compartir Caza
A FGC Responde
A tua opinión conta
Taboleiro de anuncios
Sobre a web
AVISO LEGAL
 

Toda persoa que acceda a esta páxina web asume o papel de usuario, comprometéndose á observación e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

A Federación Galega de Caza resérvase o dereito a modificar calquer tipo de información que poidera aparecer nesta páxina web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obligacións, entendéndose como suficiente coa publicación na páxina web da mesma.

A Federación Galega de Caza exímese de calquer tipo de responsabilidade derivada da información publicada na sua páxina web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo á mesma.

Desde esta páxina é posible que se acceda a outras páxinas de terceiros. Dado que a Federación Galega de Caza non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nas suas páxinas web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, a Federación Galega de Caza manifesta que procederá á retirada inmediata de calquer contido que poidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da ligazón a dita páxina web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

A Federación Galega de Caza non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, blogs, comentarios, redes sociais ou calquer outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente á páxina web da Federación Galega de Caza. Non obstante, ponse á disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridad, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que poideran afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe noutra páxina web algún contido que poidera ser susceptible desta clasificación, rógase que o notifique de xeito inmediato ao administrador da páxina web.

A Federación Galega de Caza atópase comprometida co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas na normativa vixente en protección de datos. Ver política de privacidade.

Esta páxina web , incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a sua programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto, e/ou gráficos son propiedade da Federación Galega de Caza ou no seu caso dispón de licencia ou autorización expresa por parte dos autores, se os tivera. Todos os contidos desta páxina web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que sexan destinados, a reproducción total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización daqueles contidos considerados de uso exclusivo e propietario require en todo caso da autorización escrita previa por parte da Federación Galega de Caza. Calquer uso non autorizado previamente por parte da mesma será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos á Federación Galega de Caza e que podeira aparecer nesta páxina pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquer posible controversia que poidera suscitarse respecto aos mesmos.

A Federación Galega de Caza recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propeidade intelectual e industrial, non implicando a sua soa mención ou aparición na páxina web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha da Federación Galega de Caza sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte da mesma.

Para realizar calquer tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos da páxina web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: web@federaciongalegadecaza.comFederación Galega de Caza  
Estadio Vero Boquete de San Lázaro, Porta 12 - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)  
Tlf: 981 562 777 / Fax: 981 562 779 / federacion @ federaciongalegadecaza.com 
Aviso legal | Política de privacidade | RSS | Mapa da web         © Federación Galega de Caza