Inicio Calendario Buscar Contacto

INFORMACIÓN WEB
Aviso legal
Política de privacidade
Fontes RSS
Mapa da web
SERVIZOS INTERACTIVOS
Solicitar licencia federativa
Compartir Caza
A FGC Responde
A tua opinión conta
Taboleiro de anuncios
Sobre a web
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Titular: Federación Galega de Caza
Enderezo: Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 12
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
C.I.F. V-15117849

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular a FEDERACION GALEGA DE CAZA, e se poderá utilizar coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

  • O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información/presuposto supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta empresa ante a AGPD.
  • Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.
  • Os datos facilitados poderán ser utilizados ademais, para enviarlle información sobre os nosos produtos e servizos. Se non desexa recibir este tipo de información por parte da nosa empresa, ten máis que comunicalo a FEDERACION GALEGA DE CAZA en ESTADIO MULTIÚSOS DE SAN LAZARO PORTA 12, 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).
  • Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.
  • O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.
  • A FEDERACION GALEGA DE CAZA, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, agás nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Valedor do pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario institucións autonómicas con funcións análogas ao Valedor do pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa logo de procedemento de disociación.

No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, a FEDERACION GALEGA DE CAZA comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento de os seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a FEDERACION GALEGA DE CAZA en ESTADIO MULTIÚSOS DE SAN LAZARO PORTA 12, 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que a FEDERACION GALEGA DE CAZA non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que a FEDERACION GALEGA DE CAZA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co o cal prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento
da citada Lei.

A FEDERACION GALEGA DE CAZA comprométese a tratar de xeito absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.Federación Galega de Caza  
Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 12 - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)  
Tlf: 981 562 777 / Fax: 981 562 779 / federacion @ federaciongalegadecaza.com 
Aviso legal | Política de privacidade | RSS | Mapa da web         © Federación Galega de Caza