Volver ao inicio
Inicio Calendario Buscar Contacto

Novas
Imprimir
NOTA FGC
Novos escenarios con vellos complexos
11/05/2020

Perseguindo caza e cazadores en tempos de pandemia

Podemos entender que a toma de decisións transcendentais é un acto de enorme complexidade e máis cando se trata dunha situación única e extraordinaria como a que está a provocar o COVID-19. Podemos entender que, nalgunhas ocasións ante retos descoñecidos prodúzase o efecto ensaio-erro, somos razoables, os cazadores sempre o fomos. Pero tamén Somos conscientes de que a caza ten que ter a importancia que lle corresponde ante unha situación que nos excedeu e excédenos a todos. Nestas difíciles circunstancias os cazadores tamén mostramos o noso lado solidario como calquera cidadán responsable. Pero o que non logramos a entender é que no BOE do pasado 9 de maio fágase unha mención expresa da caza para diferenciala do resto dos deportes co único fin de prohibila, discriminando aos cazadores do resto dos deportistas. Explíquenos señor “ministro todopoderoso en tempos de pandemia” que razón técnica ou sanitaria existe para prohibir a práctica dunha modalidade individual de caza como é o axexo ou a espera?. Vostede Sr. ministro, posiblemente polas súas moitas preocupacións actuais, non se parou a pensar que cando un cazador practica o deporte nun coto de 5.000 hectáreas, é o único xogador nun espazo equiparable a máis de 5.000 campos de  fútbol, pensa vostede que un xogador de  fútbol que adestra só en 5.000 estadios pon a alguén en perigo?.

Agradecemos o apoio decidido da Xunta de Galicia ao sector da caza e máis intensamente ao da pesca, loxicamente os nosos compañeiros pescadores están máis afectados por estar inmersos en plena campaña fluvial... o sector cinexético tamén solicitou o mesmo apoio porque o necesitamos. Agradecemos esa porta aberta á caza por danos, que como tal é un labor esencial en defensa das colleitas e non podemos cualificala de deporte nin actividade lúdica, pois se trata de, a nosa fiel colaboración cos agricultores e gandeiros galegos nestes momentos esenciais do calendario para evitar que se produzan cuantiosos danos nos nosos campos e cultivos.

Na devandita publicación do BOE cítase a caza en ata en tres ocasiones, e en todas elas faise para  denigrar unha actividade que practican ao redor dun millón de persoas e que é a día de hoxe o terceiro deporte de España –O TERCEIRO- con máis licenzas federativas, só por detrás do fútbol e baloncesto. En Galicia 40.000 cazadores e é o segundo deporte, con maior número de federados... estando representada a caza por sociedades deportivas na totalidade dos concellos galegos.

É dicir, que no medio de toda esta confusión, e cando os cazadores federados –a falta de respostas oficiais- deran por feito que podían saír ao campo para realizar adestramento físico, sós ou cos seus cans, alguén dedicou os seus esforzos na deixar claro que iso poden facelo todos os deportistas federados de España menos os cazadores e os pescadores. Alguén se preocupou e esforzado por deixar moi claro que a caza é un deporte que depende do CSD, pero que non merece ningún respecto nin consideración por parte do Goberno. E fíxoo utilizando nin máis nin menos que o Boletín Oficial do Estado.

Non é xusto nin é razoable, porque non hai razóns técnicas nin sanitarias que expliquen que a caza quede relegada á fase dúas máis aló dunha regulación xurídica que algúns están a aproveitar para atacar, unha vez máis, aos cazadores.

¿Saben vostedes qué modalidades de caza son as que se permitirían nestas datas nunha situación normal? Axexos e esperas, é dicir, modalidades que se practican en soidade, a centos de metros de calquera outra persoa.

Permítese correr e andar por céntricas rúas abarrotadas das cidades… pero non saír a cazar ou a pescar ao campo en solitario. Permítese que un grupo de ata dez persoas sente na terraza dun bar… pero non saír a cazar en solitario.

Ábrense os comercios, pero impídese que un sector económico que xera máis de 100 millóns de euros ao ano só en Galicia bote a andar. Tense o máximo coidado cos cans de casa… e óbvianse as necesidades dos cans de caza.

Non nos gusta ese  cheirume  político anticaza que emana da decisión tomada, esperemos que no próximo Consello de Ministros acerten coa decisión, aínda que unha vez máis mais o acerto teña que chegar pola rectificación e a presión.

Este artigo segue a liña do artigo “unha  desescalada á vella anormalidade” publicado polo noso compañeiro José María Gallardo, presidente da Federación Estremeña de Caza.

Javier Nogueira Diz
Presidente da Federación  Galega de CazaPersiguiendo caza y cazadores en tiempos de pandemia

Podemos entender que la toma de decisiones transcendentales es un acto de enorme complejidad y más cuando se trata de una situación única y extraordinaria como la que está provocando el Covid-19. Podemos entender que, en algunas ocasiones ante retos desconocidos se produzca el efecto ensayo-error, somos razonables, los cazadores siempre lo fuimos. Pero también Somos conscientes de que la caza tiene que tener la importancia que le corresponde ante una situación que nos sobrepasó y nos sobrepasa a todos. En estas difíciles circunstancias los cazadores también mostramos nuestro lado solidario como cualquier ciudadano responsable. Pero lo que no logramos a entender es que en el BOE del pasado 9 de mayo se haga una mención expresa de la caza para diferenciarla del resto de los deportes con el único fin de prohibirla, discriminando a los cazadores del resto de los deportistas. Explíquenos señor “ministro todopoderoso en tiempos de pandemia” ¿que razón técnica o sanitaria existe para prohibir la práctica de una modalidad individual de caza como es el rececho o la espera?. Usted Sr. ministro, posiblemente por sus muchas preocupaciones actuales, no se ha parado a pensar que cuando un cazador practica el deporte en un coto de 5.000 hectáreas, es el único jugador en un espacio equiparable a más de  5.000 campos de futbol, ¿piensa usted que un jugador de futbol que entrena solo en 5.000 estadios pone a alguien en peligro?.

Agradecemos el apoyo decidido de la Xunta de Galicia al sector de la caza y más intensamente al de la pesca, lógicamente nuestros compañeros pescadores están más afectados por estar inmersos en plena campaña fluvial... el sector cinegético también solicitó el mismo apoyo porque lo necesitamos. Agradecemos esa puerta abierta a la caza por daños, que como tal es una labor esencial en defensa de las cosechas y no podemos calificarla de deporte ni actividad lúdica, pues se trata de, nuestra fiel colaboración con los agricultores y ganaderos gallegos en estos momentos esenciales del calendario para evitar que se produzcan cuantiosos daños en nuestros campos y cultivos.

En dicha publicación del BOE se cita la caza en hasta en tres ocasiones, y en todas ellas se hace para denigrar una actividad que practican alrededor de un millón de personas y que es a día de hoy el tercer deporte de España –EL TERCERO- con más licencias federativas, sólo por detrás del fútbol y baloncesto. En Galicia 40.000 cazadores y es el segundo deporte, con mayor número de federados... estando representada la caza por sociedades deportivas en la totalidad de los ayuntamientos gallegos. 

Es decir, que en medio de toda esta confusión, y cuando los cazadores federados –a falta de respuestas oficiales- habían dado por hecho que podían salir al campo a realizar entrenamiento físico, solos o con sus perros, alguien ha dedicado sus esfuerzos en a dejar claro que eso pueden hacerlo todos los deportistas federados de España menos los cazadores y los pescadores. Alguien se ha preocupado y esforzado por dejar muy claro que la caza es un deporte que depende del CSD, pero que no merece ningún respeto ni consideración por parte del Gobierno. Y lo ha hecho utilizando nada más y nada menos que el Boletín Oficial del Estado.

No es justo ni es razonable, porque no hay razones técnicas ni sanitarias que expliquen que la caza quede relegada a la fase dos más allá de una regulación jurídica que algunos están aprovechando para atacar, una vez más, a los cazadores.

¿Saben ustedes qué modalidades de caza son las que se permitirían en estas fechas en una situación normal? recechos y esperas, es decir, modalidades que se practican en soledad, a cientos de metros de cualquier otra persona.

Se permite correr y andar por céntricas calles abarrotadas de las ciudades… pero no salir a cazar o a pescar al campo en solitario. Se permite que un grupo de hasta diez personas se siente en la terraza de un bar… pero no salir a cazar en solitario. 

Se abren los comercios, pero se impide que un sector económico que genera más de 100 millones de euros al año solo en Galicia eche a andar. Se tiene el máximo cuidado con los perros de casa… y se obvian las necesidades de los perros de caza. 

No nos gusta ese olorcillo político anticaza que emana la decisión tomada, esperemos que en el próximo Consejo de Ministros acierten con la decisión, aunque una vez más mas el acierto tenga que llegar por la rectificación y la presión.

Este artículo sigue la línea del artículo “una desescalada a la vieja anormalidad” publicado por nuestro compañero José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza.

Javier Nogueira Diz
Presidente de la Federación Galega de Caza

 
 

 
Ver máis novas de
Competicións Federación Eventos Lexislación Medio Rural / Forestal
 
Máis novas nesta categoría

CAZA SOLIDARIA
05/07/2024
Carne de caza solidaria

CURSO FORMACIÓN AGILITY
17/06/2024
Curso de Xuíces de Agility da FGC

CURSO COELLO ARTEMISAN - CENSOS
09/06/2024
Censando caza

CURSO INICIACIÓN TIRO XUVENTUDES
29/04/2024
Curso de Iniciación ao Tiro para as Xuventudes


Federación Galega de Caza  
Estadio Vero Boquete de San Lázaro, Porta 12 - 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)  
Tlf: 981 562 777 / Fax: 981 562 779 / federacion @ federaciongalegadecaza.com 
Aviso legal | Política de privacidade | RSS | Mapa da web         © Federación Galega de Caza